Bildungseinrichtungen

Kinderhort 2 (Heimstättenstraße)

Städtischer Hort 2
Leiterin: Tamara Pernausl, BEd
Ort: Roseggerstraße 67a
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552 360
E-Mail-Adresse: hort2@marchtrenk.gv.at
Web: http://www.marchtrenk.gv.at
wegfinder
zum Lageplanfür Städtischer Hort 2


Kindergarten 1

Städtischer Kindergarten I
Leiterin: Andrea Schwarzl
Ort: Kindergartenstraße 13
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552 401
E-Mail-Adresse: kindergarten1@marchtrenk.gv.at
wegfinder
zum Lageplanfür Städtischer Kindergarten I


Kindergarten 2

Kindergarten 3

Städtischer Kindergarten III
Leiterin: Birgit Fallmann
Ort: Moserbachstraße 17
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552 416
E-Mail-Adresse: kindergarten3@marchtrenk.gv.at
wegfinder
zum Lageplanfür Städtischer Kindergarten III


Kindergarten 4

Kindergarten 5

Städtischer Kindergarten V
Leiterin: Sylvia Kepplinger
Ort: Roseggerstraße 69
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552 480
E-Mail-Adresse: kindergarten5@marchtrenk.gv.at
wegfinder
zum Lageplanfür Städtischer Kindergarten V


KG6

Städtischer Kindergarten VI
Leiterin: Selma Rainer
Ort: Ackerweg 1
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552610
Zertifizierte E-Mail-Adresse: kindergarten6@marchtrenk.gv.at
wegfinder


Volksschule 1

Volksschule 1
Ort: Dr. KarlRenner Straße 22
4614 Marchtrenk
Telefon: +43 7243 552411
E-Mail-Adresse: s418101@schule-ooe.at
Web: http://www.vs1marchtrenk.at
wegfinder


Volksschule 2

|< | < | 1| 2 |